อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
 ๐ ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฯ (ฟรี) “การลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน” วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น. ...
 ๐ พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการจัดการ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ...
 ๐ การประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17-18 กันยายน 2559 ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 ...
 ๐ รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies I) ...
 ๐ ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ...
 ๐ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ...
 ๐ รายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรระดับปริญญาเอก ...
  More...
 

October 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทร02-655-1100 โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com