อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
 ๐ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อไทยเปิด AEC แล้วอุตสาหกรรมไมซ์จะได้อะไร วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ...
 ๐ ขอเรียนเชิญนิสิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกท่าน....เข้าร่วมกิจกรรม วันคณบดีพบนิสิต 3 กรกฎาคม 2559 ...
 ๐ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด วิทยาลัยการจัดการ ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี) เรื่อง "ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญในประเทศไทย" วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ...
 ๐ ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์” ...
 ๐ เชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย (ฟรี) เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ...
 ๐ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) ...
 ๐ เชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา ...
  More...
 

June 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทร02-655-1100 โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com