อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผู้นำในสหัสวรรษใหม่" วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ...
 ๐ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ สังกัดวิทยาลัยการจัดการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) ประจำปีการศึกษา 2561 สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ ผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา อาคารเวฟเพลส และ ณ ม.พะเยา จ.พะเยา ...
 ๐ ลงทะเบียน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
 ๐ วันปิดทำการของวิทยาลัยการจัดการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ...
 ๐ Green University ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...
 ๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
  More...
 

January 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com