อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภายใต้สังกัดวิทยาลัยการจัดการ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา” (25 กรกฎาคม 2561) ...
 ๐ เชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (จัดงาน22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.) ...
 ๐ ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์งานวิจัยของดุษฎีบัณฑิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
 ๐ มาเรียนรู้ Content Marketing Strategies กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ...
 ๐ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติจิตในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ฝึกสติ ฝึกสมาธิ เพื่ออะไร” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30-17.30 น. ...
 ๐ ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
 ๐ งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา 18 สิงหาคม 2559 ...
  More...
 

July 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com