รู้จักมหาวิทยาลัย หลักสูตรเปิดสอน รับสมัครเข้าศึกษา ทุนการศึกษา บริการการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรม ประกันคุณภาพ
 
กลับหน้าแรก
รู้จักวิทยาลัยการจัดการ
ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
และสีประจำวิทยาลัยการจัดการ
รายนามคณะกรรมการอำนวยการ
คณาจารย์
สถานที่
ที่ตั้ง
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท
 
สถานที่เรียน : 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com