อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท
  วิธีการเชื่อมต่อ VPN เพื่อใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ windows คลิกที่นี้  
  วิธีการเชื่อมต่อ VPN เพื่อใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Mac OSX คลิกที่นี้  
  วิธีการเชื่อมต่อ VPN เพื่อใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ IOS iPhone และ iPad คลิกที่นี้  
  วิธีการเชื่อมต่อ VPN เพื่อใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Android คลิกที่นี้  
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com