อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

 
วิทยาลัยการจัดการ  พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติดังนี้
  1. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรียอดเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 5.5 หรือ  IELTS 6.0 ขึ้นไป (หลักสูตรกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)
  3. มีประสบการณ์การทำงานและบริการสังคมที่โดดเด่น
  4. สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  5. ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการ
    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมติการตัดสินจากคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สุดสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร  โทร 02-655-1100, 02-655-1144,02-655-1145 โทรสาร02-655-1146 Email : upcmbkk@gmail.com
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com