อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

เอกสารวิชาการ
หลักสูตร กลุ่มเรียน รหัสวิชา
ชื่อวิชา / เรื่อง / download
อาจารย์ผู้สอน ผู้ประกาศ ว/ด/ป ประกาศ อ่าน
Ph.D. Tourism แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ แบบที่ 2 คณาจารย์ ธนาภรณ์ 04/11/2559 90
Ph.D. Tourism แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ แบบที่ 1 คณาจารย์ ธนาภรณ์ 04/11/2559 104
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 5 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 98
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 4 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 69
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 3 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 85
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 2 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 65
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 1 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 109
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Part 4) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 487
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Part 3) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 96
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Part 2) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 96
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Part 1) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 297
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Introduction) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 93
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 19) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 132
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 18) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 95
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 17) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 95
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 16) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 90
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 15) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 102
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 14) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 105
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 13) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 99
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 12) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 113
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 12) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 88
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 11) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 110
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 10) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 98
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 9) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 89
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 8) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 115

หน้าที่ 1/9  [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ]

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทร02-655-1100 โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com