อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ รับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2560 ...
 ๐ ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ...
 ๐ การอบรมหลักสูตร "การสอนแบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์ 4.0 โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครู" (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60000079) ...
 ๐ การอบรมหลักสูตร "บริบทการศึกษา 4.0 ในประเทศไทย" (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60012055) ...
 ๐ การอบรมหลักสูตรการศึกษาอาเซียนในทศวรรษหน้า (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60000133) ...
 ๐ การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ" (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60000132) ...
 ๐ ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ...
 ๐ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ของนิสิต ป.เอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ...
 ๐ ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก และหลักสูตรการอบรม เรียนที่ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา ...
  More...
 

June 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com