อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) เดือน กรกฎาคม 2561 ...
 ๐ เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้ารับการอบรม เรื่อง “เทคนิคล่ามพูดตามแบบเข้มข้น” 21-22 กรกฏาคม 2561 ...
 ๐ ประกาศวิทยาลัยการจัดการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 ...
 ๐ ข้อมูลการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ แผนจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยการจัดการ ...
 ๐ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ โครงสร้างหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ ผู้บริหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
  More...
 

June 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com