อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ...
 ๐ ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ...
 ๐ ร่วมสบทบทุน "ก้าวคนละก้าว" กับกิจกรรมการประมูลและการจำหน่าย "กามเทพ" ของสะสม รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 9 ธันวาคม 2560 ...
 ๐ ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ...
 ๐ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปริญญาเอก-ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ MBA Heathcare Management - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการสุขภาพ (CMBKK) ...
 ๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ...
 ๐ อบรม (ฟรี) "การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่องานบัญชี" Basic English Writing for Accounting 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.000-12.00 น. ...
  More...
 

December 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com