อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “แนวทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา” วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ...
 ๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ KM แบ่งปันความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 21 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ...
 ๐ เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย ดร.จิราภรณ์ พรมมะหา (ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ...
 ๐ เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย คุณสมศักดิ์ บุญคำ (บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด) วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ...
 ๐ เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผู้นำในสหัสวรรษใหม่" วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ...
 ๐ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ สังกัดวิทยาลัยการจัดการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) ประจำปีการศึกษา 2561 สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ ผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา อาคารเวฟเพลส และ ณ ม.พะเยา จ.พะเยา ...
 ๐ ลงทะเบียน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
  More...
 

March 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com