อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ บริการการยืม-คืนหนังสือ ระบบออนไลน์ (Circulation Online) CMBKK Library - ...
 ๐ 5 หลักสูตรเด่น วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา สถานที่เรียน ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ...
 ๐ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร Gateway ขององค์ความรู้ เชื่อมโยงคุณค่าระดับชาติและนานาชาติ ...
 ๐ Download ใบสมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ...
 ๐ กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ...
 ๐ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ...
 ๐ ประกาศวันปิดทำการเดือนตุลาคม 2560 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตรุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ...
  More...
 

October 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com