อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “แนวทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา” วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ...
 ๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ KM แบ่งปันความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 21 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ...
 ๐ เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย ดร.จิราภรณ์ พรมมะหา (ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ...
 ๐ เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย คุณสมศักดิ์ บุญคำ (บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด) วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ...
 ๐ เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผู้นำในสหัสวรรษใหม่" วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ...
 ๐ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ สังกัดวิทยาลัยการจัดการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) ประจำปีการศึกษา 2561 สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ ผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา อาคารเวฟเพลส และ ณ ม.พะเยา จ.พะเยา ...
 ๐ ลงทะเบียน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
  More...
 

November 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com