อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ...
 ๐ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
 ๐ ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Social Media Branding 7 กรกฏาคม 2561 ...
 ๐ ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Active Learning 3 มิถุนายน 2561 ...
 ๐ กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ปีการศึกษา 2561 ...
 ๐ ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ป.เอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ...
 ๐ ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ป.เอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ...
 ๐ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม ...
 ๐ ประกาศปิดทำการ 6 เมษายน 2561 เนื่องในวันจักรี , 12-16 เมษายน 2561 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ...
  More...
 

December 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com