อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
วิทยาลัยการจัดการ อบรมมัคคุเทศก์ วิทยาลัยการจัดการ
 ๐ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรม MICE 4.0” วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ...
 ๐ ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ป.โท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) และนิสิต ป.เอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ...
 ๐ ตารางติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ป.เอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2561 ...
 ๐ ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Tourism 4.0 วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น ...
 ๐ ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ...
 ๐ ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ...
 ๐ ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ...
 ๐ ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 และระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) แผน ก2 ...
 ๐ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การทำงานเป็นหมู่คณะและความเป็นเลิศขององค์กร" ...
  More...
 

December 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com