อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขอเชิญชวนรับฟัง เรื่อง "มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่บัตรชมพู เปลี่ยนเป็นบัตรภูมิภาคได้อย่างไร" บรรยายโดย วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว" 8 ก.ย. 61 13.00-16.00น....
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร” วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.-15.00 น. ...
ขอเรียนเชิญนิสิตทุกหลักสูตรทุกคนที่กำลังศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ เข้าพบ "คณบดี พบนิสิต" ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561...
กำหนดการสอบ QE ป. เอก ม. พะเยา ครั้งที่ 1/2561 สมัครออนไลน์ได้ที่ reg.up.ac.th...
กำหนดการลงทะเบียน (ล่าช้า) และรักษาสภาพนิสิต / เพิ่มถอนรายวิชา ไม่ได้รับอักษร W ภาค 1 ปีการศึกษา 2561...
ปิดทำการ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 (1 วัน) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เดือนสิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
มาเรียนรู้ Content Marketing Strategies กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 19 สิงหาคม 2561 ...
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 18 สิงหาคม 2561...
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 11 สิงหาคม 2561 ...
ขอเชิญชวน เข้าร่วมปฏิบัติจิตเพื่อสร้างจิตที่มีสติ “วงจรกระแสจิต” โดย พระอาจารย์ธัม์มทีโป (4 สิงหาคม 2561)...
ประกาศวิทยาลัยการจัดการ ปิดทำการ 27 กรกฎาคม 2561 และ 28 กรกฎาคม 2561 ...
โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 28 - 31 กรกฎาคม 2561...
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561 ปริญญาโท (รอบที่ 2) ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 25๖1 สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภายใต้สังกัดวิทยาลัยการจัดการ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา” (25 กรกฎาคม 2561)...
เชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (จัดงาน22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.)...
ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์งานวิจัยของดุษฎีบัณฑิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561...
มาเรียนรู้ Content Marketing Strategies กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น....
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติจิตในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ฝึกสติ ฝึกสมาธิ เพื่ออะไร” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30-17.30 น. ...
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา 18 สิงหาคม 2559...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ] [  12  ] [  13  ] [  14  ] [  15  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com