อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561...
ประชาสัมพันธ์ พิธีส่งและรับมอบงานในหน้าที่ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ ๒/ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑...
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างสายสนับสนุน 3 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561...
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วิทยาลัยการจัดการ 26 กันยายน 2561...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขอเชิญชวนรับฟัง เรื่อง "มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่บัตรชมพู เปลี่ยนเป็นบัตรภูมิภาคได้อย่างไร" บรรยายโดย วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว" 8 ก.ย. 61 13.00-16.00น....
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร” วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.-15.00 น. ...
ขอเรียนเชิญนิสิตทุกหลักสูตรทุกคนที่กำลังศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ เข้าพบ "คณบดี พบนิสิต" ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561...
กำหนดการสอบ QE ป. เอก ม. พะเยา ครั้งที่ 1/2561 สมัครออนไลน์ได้ที่ reg.up.ac.th...
กำหนดการลงทะเบียน (ล่าช้า) และรักษาสภาพนิสิต / เพิ่มถอนรายวิชา ไม่ได้รับอักษร W ภาค 1 ปีการศึกษา 2561...
ปิดทำการ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 (1 วัน) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เดือนสิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
มาเรียนรู้ Content Marketing Strategies กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 19 สิงหาคม 2561 ...
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 18 สิงหาคม 2561...
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 11 สิงหาคม 2561 ...
ขอเชิญชวน เข้าร่วมปฏิบัติจิตเพื่อสร้างจิตที่มีสติ “วงจรกระแสจิต” โดย พระอาจารย์ธัม์มทีโป (4 สิงหาคม 2561)...
ประกาศวิทยาลัยการจัดการ ปิดทำการ 27 กรกฎาคม 2561 และ 28 กรกฎาคม 2561 ...
โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 28 - 31 กรกฎาคม 2561...
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561 ปริญญาโท (รอบที่ 2) ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 25๖1 สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภายใต้สังกัดวิทยาลัยการจัดการ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา” (25 กรกฎาคม 2561)...
เชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (จัดงาน22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.)...
ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์งานวิจัยของดุษฎีบัณฑิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ] [  12  ] [  13  ] [  14  ] [  15  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com