อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก ภาคการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา (อาคารเวฟเพลส กรุงเทพ) รายละเอียดรับสมัคร https://goo.gl/7Fhqq6

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม / แบบ 1.1 รับจำนวน 10 คน
กศ.ด. การบริหารการศึกษา / แบบ 1.1 รับจำนวน 8 คน
ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม / แผน ก รับจำนวน 5 คน, แผน ข รับจำนวน 20 คน
กศ.ม. การบริหารการศึกษา / แผน ก รับจำนวน 5 คน, แผน ข รับจำนวน 20 คน

รับสมัครบัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2559 
ป.เอก / สอบข้อเขียน + สัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผล 30 พฤศจิกายน 2559
ป.โท / สอบสัมภาษณ์ 19 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผล 30 พฤศจิกายน 2559
รับสมัครที่ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา อาคาร Wave Place ชั้น 8 (อาคารเชื่อม BTS เพลินจิต, ตรงข้ามกับ Central Embassy) กรุงเทพมหานคร

สอบถามโทร 094 351 8866, 02 655 3700, 02 655 1100 www.cmbkk.up.ac.th อีเมล์ขอใบสมัครและรายละเอียดหลักสูตร พร้อมค่าใช้จ่ายได้ที่ acad.upbkk@gmail.com

เปิดรับสมัครทุกวัน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com