อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมแบบเข้มข้น
เรื่อง “เทคนิคล่ามพูดตาม”
Techniques of Consecutive Interpretation : Intensive Training
วิทยากรโดย อาจารย์อภิชาต เพิ่มชวลิต

วันเสาร์ที่ 21 -อาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561
เวลา 09.00-18.00 น. (รวม 16 ชั่วโมง)

ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อม BTS เพลินจิต)
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน มีวุฒิบัตรมอบให้

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/uwjpDy

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานโครงการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะยา
โทร 026551100
Website www.cmbkk.up.ac.th
Email upcmbkk@gmail.com

ดาวห์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com