อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเรียนเชิญนิสิตทุกท่านร่วมต้อนรับเพื่อนใหม่
ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561

"The dawn of glogy อรุณรุ่งแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ "

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส อาคารเชื่อม BTS เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

เชิญลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/Aq1bng
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com