อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)


วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน “วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร”

ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.-15.00 น.

ห้อง R805 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อมBTS เพลินจิต)

กำหนดการ

10.00-10.30 น. ลงทะเบียน

10.30 น.-11.00 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน “วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร”

11.00 น.-12.00 น. ชมนิทรรศการ วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร ตอน...
“ของดีที่ชุมชน”รวบรวมวัฒนธรรมด้านอาหาร การแต่งกาย และศิลปะการแสดงจากชุมชนบางอ้อ ชุมชนบางกระดี่ ชุมชนสามเสน ชุมชนเยาวราช ชุมชนบางกอกน้อย และชุมชนบางกอกใหญ่

12.00 น.-14.00 น. ชวนชิมลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น พร้อมชมการแสดง

(กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับคูปองรับประทานอาหาร)

หมายเหตุ**
-ธีมการแต่งกายชุดไทย ผ้าไทย หรือ แต่งกายสุภาพ

-รับของที่ระลึกในงาน ฟรี !!!

-รับผู้สนใจลงทะเบียนจำนวนจำกัด

ห้ามพลาด !!!!
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับคูปองชิมลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นได้ที่ https://goo.gl/9uJjfj

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com