อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟัง เรื่อง

"มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่บัตรชมพู เปลี่ยนเป็นบัตรภูมิภาคได้อย่างไร"
บรรยายโดย วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว

วันเสารฺ์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อม BTS เพลินจิต ทางออกหมายเลข 5) ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ด่วน สำรองที่นั่ง ที่ ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
โทร/Line ID 061 1596562
Email srisudaphayao@gmail.com
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com