อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.ในกำกับของรัฐ)
วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร)
ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (ลง BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 5)
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


ประกาศ
รับสมัครลูกจ้างสายสนับสนุน 1 อัตรา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

รับสมัครลูกจ้างสายสนับสนุน 2 อัตรา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (ลง BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 5)
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
หรือ Download ใบสมัครงาน ที่ ้https://goo.gl/o81K7i
และส่งใบสมัครงาน ที่ upcmbkk@gmail.com


ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 655 1100 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com