กลับหน้าแรก

คำสั่งแต่งตั้งสโมสรนิสิต
โครงสร้างสโมสรนิสิต
กิจกรรมเพื่อสังคมและศิลปวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประชุมสโมสรนิสิต "UP Society"
 
สถานที่เรียน :
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ-เพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส 
เดินต่อไปยังอาคารศิวาเทล)
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com